YUKI FUJISAWA

_ 第37回毎日ファッション大賞「新人賞・資生堂奨励賞」にノミネートをして頂きました

media